Lloguer turístic

Vol habilitar el seu habitatge per tal de que sigui un habitatge de lloguer turístic? Nosaltres li expliquem tot el que ha de saber i li realitzem tots els tràmits necessaris.

Els habitatges d'ús turístic (HUT) són aquells que s'ofereixen, sencers, pel seu propietari, directament  o indirectament, a tercers, a canvi d'un preu, per períodes de temps iguals o inferiors a 31 dies.

S'ha de tenir present que aquests habitatges han d'estar legalitzat per l'ajuntament corresponent del municipi on estigui situat l'habitatge i han de complir una seria de requisits i condicions dels quals principalment han de ser:

  • L'habitatge s'ha de cedir sencer;
  • Disposar de la cèdula d'habitabilitat i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general;
  • No pot ser ocupada amb més persones que les indicades a la cèdula;
  • Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.
  • El propietari no pot estar vivint en ell.

Nosaltres ens ocupem de realitzar tots els tràmits necessaris per a poder habilitar el seu habitatge per a l'ús turístic, així com tramitar els lloguers i tota la documentació necessària d'aquests.