Patró Portuari

Atribucions:

Patró de vaixells mercants d’arqueig brut no superior a 10 GT, que realitzin navegacions que no s’allunyin més de 3 milles de port i que transportin un màxim de 150 passatgers. Pot exercir simultàniament les funcions de patró i cap de màquines, sempre que el vaixell porti els automatismes adequats i la potencia no passi de 375 Kw en un sol motor o el doble en dos motors.

Condicions dels vaixells:

Vaixells civils espanyols d’arqueig superior a 5 GT/T.R.B. i potència superior a 100 KW.

Condicions per a l’obtenció:

  • Acreditar l’exercici professional requerit (12 mesos)
  • Superar el curs de Patró Portuari