Titulacions professionals

Oferim les titulacions de nàutica professional de Patró Portuari, Formació Bàsica i Bucs de passatge, amb embarcacions pròpies i personal qualificat que s'adapta a les necessitats de cada alumne.

Escola Nàutica Medinyà és una escola amb personal qualificat (Oficials i Patrons titulats de Marina Mercant i Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya) i amb experiència acreditada en Nàutica Professional.


Integrem els cursos teòrics amb les pràctiques de navegació, dins el marc incomparable de la Costa Brava.


Oferim l'ensenyament ajustat als alumnes de tots els títols de navegació que permetran el govern tant d'embarcacions com de motos aquàtiques.

 

NOVETAT: ARA LES TITULACIONS DE PEE/PER i PATRÓ i CAPITÀ DE IOT TENEN ATRIBUCIONS PROFESSIONALS FENT UN MÒDUL ESPECÍFIC