Titulació per a convalidar el PNB a PER/PEE

Si ja tens la titulació del PNB i vols obtenir el PER/PEE per a poder governar embarcacions de fins a 15 metres d'eslora i 12 milles de la costa, pots realitzar el curs de convalidació de PNB a PER/PEE.

El curs consisteix en una part teòrica en la qual et donarem tots els materials necessaris i accés a la nostra aula virtual per 100'00€ IVA inclòs. Posteriorment, hauràs de realitzar un examen oficial de la Generalitat les taxes del qual juntament amb l'expedició són de 163'00 €.

També oferim la possibilitat de fer el curs presencialment o de forma intensiva en un cap de setmana.*

Aquest examen consisteix en un tipus test amb 18 preguntes les quals es distribueixen de la següent manera:

Temari

Número de preguntes a l'examen

Número màxim d'errors permesos 

7. Maniobra

2  
8. Emergència en el mar 3  
9. Meteorologia 4  
10. Teoria de la navegació 5  
11. Carta de navegació 4 2
     
 Total preguntes: 18  3

 

A més, amb anterioritat o posterioritat a l'examen hauràs de realitzar 16h de pràctiques a motor: 375€ IVA inclòs; i 12h de pràctiques de radiocomunicacions: 260€ IVA inclòs.

NOVETAT: ARA LES TITULACIONS DE PEE/PER i PATRÓ i CAPITÀ DE IOT TENEN ATRIBUCIONS PROFESSIONALS FENT UN MÒDUL ESPECÍFIC
 

* Els cursos presencials podran ser modificats, previ avís a l'alumne, per a la realització del mateix a través de videoconferència com a conseqüència de l’actual situació sanitària del SARS-COVID-19 i les restriccions que adopti l’Administració competent.