Titulació Patró de Iot

Si ja tens el PER/PEE i vols poder governar embarcacions de fins a 24 metres d'eslora i fins a 150 milles de la costa, fes el curs de Patró de Iot.

Hauràs de realitzar un examen oficial de la Generalitat pel qual et facilitem tots els materials necessaris i accés a l'aula virtual per 200'00€ IVA inclòs; més les taxes de la Generalitat per a la realització de l'examen i l'expedició de: 213'15 €.

També oferim la possibilitat de fer el curs presencialment o de forma intensiva en un cap de setmana.*

Aquest examen consisteix en un tipus test amb 40 preguntes i un cas pràctic, i es distribueixen de la següent manera:

Mòdul

Número de preguntes a l'examen

Mínim de preguntes correctes per superar el mòdul

1. Seguretat en la mar 10 5
2. Meteorologia 10 5
3. Teoria de la navegació 10 7
4. Carta de navegació 10 5
     
 Total preguntes: 40 28 


També hauràs de realitzar 48 h de pràctiques a motor per un valor de 750€ IVA inclòs.

NOVETAT: ARA LES TITULACIONS DE PEE/PER i PATRÓ i CAPITÀ DE IOT TENEN ATRIBUCIONS PROFESSIONALS FENT UN MÒDUL ESPECÍFIC

* Els cursos presencials podran ser modificats, previ avís a l'alumne, per a la realització del mateix a través de videoconferència com a conseqüència de l’actual situació sanitària del SARS-COVID-19 i les restriccions que adopti l’Administració competent.