Titulació Patró d'Embarcacions d'Esbarjo

Permet governar embarcacions de fins a 15 metres d'eslora i sense límit de motor.

També podrà navegar fins a 12 milles de la costa i governar motos aquàtiques sense límit de classe.

El curs consisteix en una part teòrica en la qual et donarem tots els materials necessaris i accés a la nostra aula virtual per 150'00€ IVA inclòs. Posteriorment, hauràs de realitzar un examen oficial de la Generalitat les taxes del qual així com l'expedició són de 163'00€.

També oferim la possibilitat de fer el curs presencialment o de forma intensiva en un cap de setmana (divendres tarda, dissabte i diumenge).*

Aquest examen consisteix en un tipus test amb 45 preguntes les quals es distribueixen de la següent manera:

Temari

Número de preguntes a l'examen

Número màxim d'errors permesos 

1. Nomenclatura nàutica

 

2. Elements d'amarra i fondeig

 

3. Seguretat

 

4. Legislació

 

5. Abalisament 

6. Reglament (RIPA)

 10

7. Maniobra

2  
8. Emergència en el mar 3  
9. Meteorologia 4  
10. Teoria de la navegació 5  
11. Carta de navegació 4 2
     
 Total preguntes: 45  13 

 

A més, amb anterioritat o posterioritat a l'examen hauràs de realitzar 16h de pràctiques a motor: 375€ IVA inclòs; i 12h de pràctiques de radiocomunicacions: 260€ IVA inclòs.

 

NOVETAT: ARA LES TITULACIONS DE PEE/PER i PATRÓ i CAPITÀ DE IOT TENEN ATRIBUCIONS PROFESSIONALS FENT UN MÒDUL ESPECÍFIC
 
 

* Els cursos presencials podran ser modificats, previ avís a l'alumne, per a la realització del mateix a través de videoconferència com a conseqüència de l’actual situació sanitària del SARS-COVID-19 i les restriccions que adopti l’Administració competent.