Titulació Capità de Iot

Si ja tens el Patró de Iot i vols poder governar embarcacions sense límit d'eslora ni limitació geogràfica, has de realitzar el curs de Capità de Iot.

Hauràs de realitzar un examen oficial de la Generalitat pel qual et facilitem tots els materials necessaris, accés a l'aula virtual i classes presencials* per 785'00€ IVA inclòs; més les taxes de la Generalitat per a la realització de l'examen i l'expedició de: 243'95€.

L'estructura de l'examen és la següent:

Mòdul

Número de preguntes a l'examen

Mínim de preguntes correctes per superar el mòdul

1. Teoria de la navegació 10 5
2. Càlcul de navegació 10 6
3. Meteorologia 10 5
4. Anglès 10 5
     
 Total preguntes: 40 28 

 

També hauràs de realitzar 48 h de pràctiques a motor: 750€ IVA inclòs.

NOVETAT: ARA LES TITULACIONS DE PEE/PER i PATRÓ i CAPITÀ DE IOT TENEN ATRIBUCIONS PROFESSIONALS FENT UN MÒDUL ESPECÍFIC

 

* Els cursos presencials podran ser modificats, previ avís a l'alumne, per a la realització del mateix a través de videoconferència com a conseqüència de l’actual situació sanitària del SARS-COVID-19 i les restriccions que adopti l’Administració competent.