Titulació Patró de Navegació Bàsic

Permet governar embarcacions de fins a 8 metres d'eslora i sense límit de motor.

També podrà navegar fins a 5 milles de la costa i governar motos aquàtiques sense límit de classe.

El curs consisteix en una part teòrica en la qual et donarem tots els materials necessaris i accés a la nostra aula virtual per 80,00.-€ IVA inclòs, i, posteriorment, hauràs de realitzar un examen oficial de la Generalitat les taxes del qual amb l'expedició de la titulació són de 152'20 €.

També oferim la possibilitat de fer el curs presencialment o de forma intensiva en un cap de setmana.*

Aquest examen consisteix en un tipus test amb 27 preguntes les quals es distribueixen de la següent manera:

Temari

Número de preguntes a l'examen

Número màxim d'errors permesos 

1. Nomenclatura nàutica

 

2. Elements d'amarra i fondeig

 

3. Seguretat

 

4. Legislació

 

5. Abalisament 

6. Reglament (RIPA)

 10
     
 Total preguntes: 27  10 

 

A més, amb anterioritat o posterioritat a l'examen hauràs de realitzar 8h de pràctiques a motor: 200€ IVA inclòs; i 4h de pràctiques de radiocomunicacions: 100€ IVA inclòs.

 

* Els cursos presencials podran ser modificats, previ avís a l'alumne, per a la realització del mateix a través de videoconferència com a conseqüència de l’actual situació sanitària del SARS-COVID-19 i les restriccions que adopti l’Administració competent.