Agenda d'examens

Per a l'obtenció de determinades titulacions nàutiques resulta necessari realitzar un examen teòric oficial de la Generalitat de Catalunya.
Es convoca un examen cada mes, menys a l'agost on no se'n realitza cap.

Les titulacions que hauran de realitzar aquests exàmens són el Patró de Navegació Bàsica (PNB), el Patró d'Embarcacions d'Esbarjo (PEE/PER), el Patró de Iot (P.Iot) i el Capità de Iot (C.Iot).