Pràctiques a motor per a la convalidació del PNB al PER/PEE

390.00

A més a més de l'examen teòric, amb anterioritat o posterioritat a aquest, hauràs de realitzar 16h de pràctiques en les nostres embarcacions a motor.