Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE)

0

Som un Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) i com a tal prestem els següents serveis:

1. Constitució d'empreses mitjançant el sistema de tramitació telemàtica desenvolupat per la Direcció General d'Indústria i de la PIME, utilitzant el document únic electrònic (DUE).

2. Informació sobre les característiques, marc legal, aspectes mercantils més importants, avantatges fiscals, aspectes comptables, sistemes de tramitació, normativa aplicable de:

  • Societats Limitades Nova Empresa (SLNE),
  • Societats de responsabilitat limitada (SRL),
  • Societats Limitades de Formació Successiva (SLFS),
  • Societats civils,
  • Comunitats de béns,
  • Empresaris Individuals (Autònoms) i
  • Emprenedors de Responsabilitat Limitada

A més, s'ofereix informació d'altres formes jurídiques vigents en l'ordenament jurídic mercantil.

3. Informació sobre els ajuts i incentius per a la creació d'empreses aplicables a el projecte.

4. Informació sobre el règim de Seguretat Social aplicable, criteris d'adscripció, afiliació, cotització, etc.

5. Informació general sobre temes d'interès per a les empreses, com ara: Finançament, fiscalitat, contractació laboral, internacionalització, investigació, desenvolupament tecnològic i innovació, cooperació empresarial, etc.

6. Realitzar la reserva de la denominació social per a la tramitació presencial de la SLNE.

A més, es proporciona informació sobre els tràmits a seguir per tancar una empresa o transmetre-la, en el cas que l'empresari decideixi finalitzar amb l'exercici de l'activitat.