Assegurances d'embarcacions nàutiques

És una assegurança dirigida als armadors/propietaris d'embarcacions. Es tracta d'un producte dissenyat per donar cobertura a riscos derivats de la utilització i gaudi d'embarcacions, permetent la contractació de mòduls de riscos de diferent naturalesa.

Gestoria Medinyà Sant Feliu és la solució per cobrir totes les seves necessitats en alta mar i poder gaudir d'un bon dia de navegació, buscant la pòlissa més innovadora del sector perquè augmenti la sensació de seguretat quan navegui.

Oferim assegurances a tot risc, així l'embarcació assegurada queda coberta enfront de tots els riscos de pèrdua total, pèrdua total constructiva, costos de salvament o danys parcials que pugui patir l'embarcació assegurada, els seus components i equips, incloent-hi maquinària i embarcacions auxiliars per qualsevol causa externa.

Assegurarem la seva embarcació pel seu valor real, sense desglossaments del valor assegurat ni confusions.

Podrà assegurar la seva embarcació dins de límits molt amplis com poden ser fins a les 200 milles de qualsevol país membre de la Unió Europea, incloses les travessies entre la Península i Canàries. Addicionalment, també podrem donar cobertura a la navegació per tot el mediterrani i també per tot el món, inclús en el Mar Carib.

Si participa en regates, com que sabem que no existeixen dues regates iguals, tenim classificades les diferents classes de regates en funció de la seva duració i zona on es duguin a terme les proves. Així atorguem les cobertures correctes de la forma més exacta i adaptant-nos a les necessitats de cada persona, cada situació i cada embarcació.

Per a donar servei a la gran demanda existent al mercat nàutic i per simplificar i agilitzar la contractació d'aquesta assegurança, oferim 3 principals opcions d'assegurança per adaptar la seva pòlissa a les seves necessitats:

  • Responsabilitat Civil, i de forma opcional podrà contractar garanties per accidents personals, assistència en viatge, defensa jurídica, salvament i assistència marítima.
  • Pèrdua total, i de forma opcional podrà contractar altres garanties com la pèrdua d'efectes personals, accidents personals, assitència de viatge, defensa jurídica, guerra i vagues.
  • Tot risc, i a més podrà contractar altres garanties com les que cobreixen els efectes personals, accidents personals, assistència en viatge, defensa jurídica i guerres i vagues.

Les nostres tarifes són les més competitives i a més a més oferim bonificacions per no sinistralitat des del primer any.