Titulació Patró Portuari

0

Títol professional que habilita per exercir simultàniament les funcions de patró i cap de màquines. A més permet exercir com a patró en vaixells de fins a 100 GT navegant a menys de 3 milles d’un port amb fins a 150 passatgers.

  • 110 h de curs teòric presencial.
  • 40 h de pràctiques de maniobres, mecànica i comunicacions.

Curs