Bucs de passatge

Curs de preparació per a l’assistència al passatger i el control de multituds en situacions d’emergència, dirigit a tot el personal que presti un servei directe als passatgers.

  • 24 h de curs teòric presencial.
  • 25 h de pràctiques en buc de passatge.

Curs