Pràctiques motor Patró de Iot

765

A més de la realització de l'examen teòric, també hauràs de realitzar 48 hores de pràctiques en les nostres embarcacions de motor, amb anterioritat o posterioritat a la realització de l'examen.