Simuladors de radio, Operador Corto Alcance, Patró d'Embarcacions d'Esbarjo

260

També amb anterioritat o posterioritat a l'examen hauràs de realitzar 12h de pràctiques de radiocomunicacions amb un simulador de ràdio Operador de Corto Alcance, en les nostres aules: 260€ IVA inclòs.