Exàmens oficials de la Generalitat per a l'obtenció de titulacions nàutiques

Els terminis d'inscripció per a cada examen de l'any 2021 finalitzen:

 • Examen 20 de febrer, fins el dia 3 de febrer.
 • Examen 20 de març, fins el dia 3 de març.
 • Examen 17 d'abril, fins el dia 31 de març.
 • Examen 22 de maig, fins el dia 5 de maig.
 • Examen 19 de juny, fins el dia 2 de juny.
 • Examen 17 de juliol, fins el dia 30 de juny.
 • Examen 18 de setembre, fins el dia 6 de setembre.
 • Examen 23 d'octubre, fins el dia 6 d'octubre.
 • Examen 20 de novembre, fins el dia 3 de novembre.
 • Examen 18 de desembre, fins el dia 1 de desembre.
 • Del 1 gener 2021 al 31 desembre 2021

  Curs Llicència de Navegació

  Sant Feliu de Guíxols i Palamós | 220 €

 • 20 novembre 2021

  Examen teòric de les titulacions de PER/PEE i PNB

  Barcelona

 • 18 desembre 2021

  Examen teòric de les titulacions de Patró de Iot i Capità de Iot

  Barcelona

 • 18 desembre 2021

  Examen teòric de les titulacions de PER/PEE i PNB

  Barcelona